Siam Thai & Sushi

Phone: (239) 995-5002

 

Nigiri & Sashimi


Conch - $4.50

Krab - $4.50

Eel - $4.95

Mackerel - $4.50

Octopus - $4.50

Salmon - $4.50

Scallops - $4.95 - No sashimi

Shrimp - $4.50

Smoked Salmon - $4.50

Squid - $4.50

Tuna - $4.50

Escolar - $4.95

Whitefish - $4.50

Yellowtail - $4.95

Salmon Roe - $4.50 - No sashimi (if available)

Quail Egg - $4.00 - No sashimi

Smelt Roe - $4.50 - No sashimi