Siam Thai & Sushi

Phone: (239) 995-5002

 

Nigiri & Sashimi


Conch - $4.00

Krab - $3.50

Eel - $4.75

Mackerel - $3.50

Octopus - $3.50

Salmon - $3.50

Scallops - $4.50 - No sashimi

Shrimp - $3.50

Smoked Salmon - $3.50

Squid - $3.50

Tuna - $3.50

Escolar - $4.50

Whitefish - $3.50

Yellowtail - $4.00

Salmon Roe - $4.50 - No sashimi

Quail Egg - $3.00 - No sashimi

Smelt Roe - $3.50 - No sashimi